www.grundmotorik.de

Hvad er grundmotorik for noget?
klatre op ad ribben Definition på ordet Grundmotorik kan man ikke slå op i en leksikon. Det nærmeste man kan komme er grundtræning, men det har noget med kondition og den slags at gør og rammer slet ikke begrebet "Grundmotorik". Lægen Bente Pedersen og bevægelseskonsulent Anne Brodersen har præget udtrykket og gør gennem deres bøger og undervisning en indsats for at interesserede mennesker kan få mere at vide om børns motoriske bevægelsesmønster.

Grundmotorik er de bevægelser i udviklingen, som er fælles for alle børn uanset race, geografi, social status, kulturkreds og tidsalder. Grundmotorik har en regelbunden rækkefølge.

Det kommer inde fra barnet og skal ikke læres.

 

Grovmotorisk grundmotorik Grovmotorisk grundmotorik er f.eks. når barnet løfter hovedet, vender sig fra mave til ryg og omvendt, triller, kryber, kravler, sætter sig, begynder at gå og at løbe. Alle børn har altid gjordt det i den rækkefølge uden at nogen har fortalt dem, hvordan det skal foregå.

Under grovmotrik forstår man, at en motorisk nerve styrer mange muskelfibre; f.eks. de store muskelgrupper, som holder kroppen oprejst og bevæger arme og ben.

 

Finmotorisk grundmotorik Finmotorisk grundmotorik er alt hvad øjne, hænderne, mund, stemmen, mimikken gør.

Under finmotorik forstår man, at kun få muskelfibre styres af en muskelnerve.

 

Grov-og finmotorik

Forskellen på grov- og finmtorik er, det ene system, det ældre, sørger for den oprejste stilling og det nye system står for det fine; at man kan holde på et værktøj og lignende.

 

Barnet skal helst ikke overspringe en fase i udviklingen

Rækkefølgen skal overholdes. Man skal kunne sidde, før man kan komme op at stå, man skal kunne stå for at kunne gå. Har et barn oversprunget en fase, kan der opstå et deficit, som kan give problemer på et senere tidspunkt.

Hvis et barn f.eks. ikke har kravlet, har det ikke automatiseret krydsbevægelsen. Det har indflydelse på koordinering af hjernehalvdelene, hvilket så er af betydning for indlæringen af læsning og skrivning. For kan et barn, som ikke kan krydse midtlinien se hvad der står på den diagonale side af papiret?

 

Bevægelsesmønster bliver automatiseret Et lille barn begynder at gå. Først holder det sig endnu fast ved bordet og går forsigtigt rundt omkring det. Så tør det på et tidspunkt at give slip. Alt er under kontrol, først det ene skridt, det næste og snart bliver gangmønstret automatiseret. Og ingen tænker mere over, hvordan det har været i starten.

Ved hver ny fase vil det være det samme. I starten er man usikker. Og øvelsen gør at man bliver mere og mere stabil.

 

 

Top
Email:hilke@grundmotorik.de Start:
Grundmotorik