www.grundmotorik.de
Et barn bliver født og forældrene er meget lykkelige. Det øjeblik har de længe ventet på. Spørgsmål dukker op. Hvordan ved jeg om mit barn udvikler sig normalt? Hvornår skal det kunne sidde eller gå? Hvad kan vi gør for at barnet trives både psykisk og fysisk? Grundmotorik er grundlæggende for barnets udvikling. Når det fungerer, kan færdigheder og læring, som at læse, skrive, spille på et instrument bygges på. Forældre, pædagoger, lærere og andere interesserede kan på disse sider få en ide om, hvordan et barn med motoriske problemer eller på anden måde er dårlig udviklet, kan blive hjulpet.

Litteratur

Grundmotorik


Grovmotoriske grundmotorik
Finmotoriske grundmotorik
Hvad er grundmotorik for noget?
Grundmotorik er de udviklingtrin som er fælles for alle børn uanset race, geografi, social status, kulturkreds og tidsalder. Grundmotorik har en regelbunden rækkefølge. Det kommer inde fra barnet og skal ikke læres.

Grundmotorikken er fundamentet Hvorfor er det vigtigt for børns udvikling?
Grundmotorikken er fundamentet. Det er det laveste stadie og derfor grundlæggende i udvilkingen.  Børns fysiske aktivitet har betydning for hjernens udvikling
Buch dazu anzeigenDas A.D.S.-Buch. Aufmerksamkeits- Defizit- Syndrom. Neue Konzentrations- Hilfen für Zappelphilippe und Träumer

Taktilsans
Vestibulærsans
Kinæsthesisans
Syn, lugtesans, høresans og smag
Sanseintegration
Balance
Grundlæggende sanser: taktilsans, vestibulærsans, kinæstesisans.
Sans betyder: Sensus (lat.) følelse, fornuft. At sanse: barnet begynder at opfatte omverdenen.

Her finder du informationer om de grundlæggende sanser: Taktilsans, vestibulærsans, kinæsthesisans og syn, lugtesans, høresans og smag.

Buch dazu anzeigenGreifen, krabbeln, ganz schön wachsen: Wie Sie Ihr Baby liebevoll fördern. Ratgeber und Spielbuch bis 12 Monate.

Alle børn kan lide at kaste
Børn træner deres sanser når de leger
Grundlege har en social komponente
Grundlege
Er lege som er ens for alle børn i alle lande, til alle tider, i alle sociale lag og i alle kulturer. Grundlegene kommer inde fra barnet, de skal ikke læres. Børn leger for at forfine deres grundmotoriske udvikling og er tilknyttet de forskellige udviklingstrin. Grundlege har socialt indhold.
Buch dazu anzeigenA. Jean Ayres: Bausteine der kindlichen Entwicklung. Die Bedeutung der Integration der Sinne für die Entwicklung des Kindes Springer Verlag

Reflekser har betydning for barnets motoriske udvikling   
Man må  prøve at stimulere den sans, der udløser refleksen
Reflekser
En refleks er, når et bestemt sanseindtryk altid giver det samme motoriske svar.

Udviking af hjernen
Hjernestammen
Hjernebarken
Det limbiske system
To hjernehalvdele
Høre hjernehalvdel
Venstre hjernehalvdel
Nervesystemet:
Hjernen
Hjernen er organen for  tænkning, følelser og oplevelse. Gennem hjernen opfatter vi en samhæng mellem vores indre miljø og samfundet udenfor.
Buch dazu anzeigen Richard F. Thompson: Das Gehirn. Von der Nervenzelle zur Verhaltenssteuerung. 1994

Fungerer sanserne hensigtsmæssigt?
Børn, som ser på når de andre leger
Tidlig indsats
Hvordan kan jeg iagttage barnets udvikling?
Et barns udvikling skal ses i samh
æng med de kontinuerlige fremskridt barnet gør, altså den individuelle udvikling.

Gennem leg og bevægelse samler børn erfaringer
Børn kan selv, i hvertfald mange ting
Hvad skal vi gøre?
Jeg vil her citere den russiske psykolog Vygotsky, som så passende har sagt: “Det barnet kan i dag med en voksen, kan det alene i morgen.”

Der kræves ikke store udstyr, for at give børnene rimelige betingelser for en optimal udvikling. Tid, tålmådighed og kærlig opmærksom, en tur i skoven, til stranden eller i svømmebadet bevirker allerede meget.

Buch dazu anzeigenRenate Zimmer: Handbuch der Bewegungserziehung. Didaktisch-methodische Grundlagen und Ideen für die Praxis. Herder 2001

Litteratur


Hilke Heinsen
Norderstr. 3
D-24939 Flensburg
Germany
Tel.: +49 (0) 461 13710
Email:hilke@grundmotorik.de

 

Top
Email:hilke@grundmotorik.de Start:
Grundmotorik